Img Img Img

ADMINISTRARE IMOBILE Oferim servicii complete de administrare pentru asociatii de proprietari, administrare blocuri administrare ansambluri rezidentiale de vile sau apartamente, administrare imobile cu destinatia de cladiri de birouri, administrare spatii comerciale sau industriale.Administrare tehnica

Activitatea de administrare tehnica este  cea mai vizibila activitate, de ea depinzand confortul proprietarilor si presupune planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea, controlul activitatilor de intretinerea si dezvoltarea optima a proprietatii, potrivit intereselor proprietailor, a deciziilor acestuia si a resurselor alocate;

- verificarea periodica a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor si ghenelor;
- verificarea functionarii ascensorului;
- verificarea functionarii instalatiei electrice;
- intocmeste referate privind interventiile la partile comune;
- prezinta spre analiza ofertele furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate si obtine aprobareai comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
- supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
- participa la receptia lucrarilor alaturi de comsia formata din membrii asociatiei desemnati;
- procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de proprietari;
- urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
- controlul facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica , apa, etc, in functie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
- efectueaza mici interventii pentru buna functionare a instalatiilor de pe proprietatea comuna, in cadrul programului administrativ negociat la semnarea contractului;
- afiseaza listele lunare de incasare a cotelor de intretinere – in urma aprobarii date de catre cenzorul si presedintele asociatiei;
- mentine relatia de comunicare cu proprietarii din asociatie;
- verifica personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;
- distribuie la fiecare cutie postala, lunar, fisa analitica a apartamentului precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative;